Parafia św. Rocha i św. Marcina Rzeszów - Słocina

Najstarsza zachowana wzmianka o parafii rzymsko-katolickiej w Słocinie pochodzi z 1419 r. W tym okresie powstał pierwszy (drewniany) kościół parafialny. Niestety - spłonął. Ale w 1466 z pomocą fundacji Jana Pileckiego (wojewody krakowskiego) wzniesiono już murowaną świątynię. Została ona konsekrowana pw. św. Marcina bpa i wyznawcy. W 1624 roku została zniszczona podczas najazdu Tatarów, ale dzięki ks. Adamowi Podgórskiemu została wyrestaurowana. Ten obiekt służył do 1913 roku. W latach 1913-1916 została wybudowana obecna świątynia, która została poświęcona 11.11.1916, a konsekrowano ją 8.05.1932 r. pod wezwaniem św. Rocha. W roku 2000 proboszczem Parafii został ks. Stanisław Tarnawski i wtedy to rozpoczęto pierwsze (od powstania) generalne pracę restauracyjne.

Więcej informacji o Parafii św. Rocha i św. Marcina Słocina - Rzeszów można znależć na stronie: https://roch.rzeszow.pl